Слов`янська гімназія
Головна сторінка Про гімназію Навчальна діяльність Проектна діяльність Для батьків Для учнів Корисні посилання
Меню
ОГОЛОШЕННЯ

БЕЗОПЛАТНІ ЛІКИ ДЛЯ ВПО

 
Підтримка освітнього процесу


Фінансово-господарська діяльність

У цивілізованому суспільстві освіта, як відомо, найважливіша соціальна і економічна сфера. Рівень і якість освіти визначає добробут країни, рівень її розвитку. Капіталовкладення в освіту є найбільш економічно вигідними.

Одне із самих гуманістичних завдань економіки – це вклад в людину, в розкриття її потенціальних можливостей, у формування найважливішого стратегічного ресурсу країни. Загальновідомо, що сукупний людський інтелект є основною виробничою і творчою силою культури і цивілізації. У зв'язку з цим до інтелекту потрібно відноситись як до найважливішої цінності та мети розвитку суспільства.

Економічно абсурдно вкладати державні кошти в промислове виробництво, сільське господарство, науку, обмежуючи фінансування пріоритетної галузі народного господарства - освіти. На жаль, темпи ресурсного забезпечення освіти в нашій країні відстають від фінансування матеріального виробництва.

Організація та зміст фінансово-господарської діяльності Слов'янської гімназії сьогодні передбачає наступні напрямки:

·утримання приміщення у відповідному до санітарних умов стані (періодичний ремонт, освітлення, санітарія та гігієна, сучасний дизайн предметно – просторового середовища);

·усвідомлення працівниками, батьками, учнями доцільності своєї участі у господарській діяльності гімназії;

·формування почуття господаря, наявність навчально-матеріальної бази, обладнання які відповідають сучасним вимогам.

Фінансово-господарська діяльність адміністрації, Батьківського комітету, Ради навчального закладу направлені на вирішення цілого ряду соціально-економічних, навчально–методичних та організаційних проблем. З цією метою використовувалися кошти державного бюджету, що виділялися для покращення матеріально-технічної бази та благодійні внески.

З метою попередження фінансових зловживань, забезпечення доступності, безоплатності загальної середньої освіти 13 вересня 2017 року було проведено конференцію - звітування про використання коштів, отриманих як благодійні внески за участю педагогічних працівників, Ради гімназії, батьківської громадськості. За наслідками роботи конференції, прийнято одноголосне рішення про результативність використання благодійних та спонсорських внесків.

Всі отримані гімназією матеріальні цінності оформлялися відповідно чинній бухгалтерській документації з подальшим оформленням на балансовий рахунок Слов'янської гімназії в Дарницькому РУО, про що свідчить проведена інспекторами РУО інвентаризація матеріальних цінностей навчального закладу.

Шановні батьки!

 

Щиро Вам дякуємо за неоціненну моральну та матеріальну підтримку освітнього процесу гімназії!

Маємо надію, що наша конструктивна співпраця досягне головної мети: всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

На виконання статті 30 Закону України «Про освіту», наказу від 03.10.2017 року №930 Департаменту освіти і науки, молоді і спорту Виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) та з метою забезпечення прозорості та інформаційної відкритості заклад освіти оприлюднює кошторис і попередній фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

В подальшому, вся інформація, буде коригуватися у відповідності до бухгалтерської документації та постійно оновлюватися в терміни, що передбачені чинним законодавством України.

  

 Освітня карта Києва

 

Звітна інформація про надходження матеріальних цінностей 

  


 
© 2009 - 2013 Слов'янська гімназія Титульна сторінка l Форум l Реєстрація l Зв`язок з нами


Блог о SEO Всё для Windows Phone